Gateway Simstar Dinstar-128

Liên hệ

Simbank 128 là thiết bị lưu trữ cho SIM. Simbank và GSM VoIP Gateway (DWG) làm việc cùng nhau dưới sự kiểm soát của SIM Cloud, thông qua giao thức truyền thông tin dựa trên mạng IP, mà thực hiện giao SIM từ xa và quản lý thiết bị từ xa.

+ Hỗ trợ làm việc theo giao thức NAT

+ Khả năng lên đến 128 SIM

+ Hỗ trợ nhiều SIMBANK làm việc cùng nhau+ Làm việc với gateway DWG

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng