Gateway Sangoma Vega 60G 4 FXO

Liên hệ

Sangoma Vega 60G Gateway 4 FXO (VEGA-60G-0004) giúp kết nối cơ sở hạ tầng điện thoại cũ của bạn với mạng IP. Vega 60G này có 4 cổng FXO và có thể được sử dụng trong các ứng dụng trung kế SIP, điểm cuối FXO cho IP Centrex và cho khả năng sống sót của điện thoại IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng