Gateway Patton SN4932/JSC/RUI

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4932 là thiết bị truy cập Internet và cổng 32 FXS với cổng truy cập V.35 WAN

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng