Gateway Patton SN4932/JSC/RUI

Cổng VoIP Patton SmartNode 4932 là thiết bị truy cập Internet và cổng 32 FXS với cổng truy cập V.35 WAN

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng