Gateway Patton SN4528 8-FXS

Liên hệ

Bộ định tuyến Cổng VoIP Patton SmartNode 4528 kết hợp định tuyến IP, VPN / Bảo mật và Chất lượng dịch vụ (QoS) cho tối đa 8 kênh thoại hoặc fax trong suốt qua mạng IP hoặc PSTN

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng