Gateway Patton SN4170

Liên hệ

Cổng VoIP PRI Cổng đơn Patton Smartnode 4170 cung cấp đồng hồ có độ chính xác cao tùy chọn cung cấp dịch vụ điện thoại IP đầu tiên cho các khu vực trong môi trường đòi hỏi có cấu trúc ISDN và DECT

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng