Gateway Patton SN102 SmartNode

Liên hệ

Patton SN102 SmartNode Bộ chuyển đổi điện thoại hoặc Fax tương tự (SN102 / 2JS / E-US). Cho phép bạn sử dụng các thiết bị cũ của mình để thực hiện cuộc gọi VoIP bằng kết nối băng thông rộng. SN102 có các tính năng bảo mật và mạng chính. Cũng như các tính năng điện thoại như hội nghị 3 chiều, chờ cuộc gọi, Không làm phiền (DND) hỗ trợ thêm.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng