Gateway Patton Smartnode 4961

Liên hệ

Patton Smartnode 4961 Enteprise phiên điều khiển Border router và cổng hỗ trợ cả VoIP và analog của PBX trong khi họ kết nối đồng thời với PSTN và ITSPs. SN4961 có sẵn ở cả hai cổng T1 / E1 / PRI đơn và quad và tối đa 120 Kênh VoIP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng