Gateway Patton SmartNode 4112s 2-FXS

Liên hệ

Cổng VoIP SmartNode Dual FXS, Nhỏ, 1×10 / 100baseT, H.323 và SIP, Nguồn UI bên ngoài

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng