Gateway Newrock MX8-4S-4O

Liên hệ

  • Hỗ trợ giao thức SIP và MGCP
  • Hỗ trợ cho các codec G.711 Alaw, Ulaw, G.729A, G.723, GSM
  • Hỗ trợ T.30, T.38
  • Bộ nhớ Flash 8 MB – Bộ nhớ hệ thống 32MB
  • Kết nối với cổng RJ-11 FXS
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng