Gateway Newrock MX8-4FXO

Liên hệ

  • Hỗ trợ giao thức SIP và MGCP
  • Hỗ trợ cho các codec G.711 Alaw Ulaw, G.729A, G.723, GSM
  • Hỗ trợ giao thức, T.30 T.38 fax
  • Hủy bỏ tiếng vọng
  • Bộ nhớ Flash 8 MB
  • Khả năng tạo SIP Trunk
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng