Gateway Newrock MX60-48FXO

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-48FXO có 48 cổng FXO,Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời, Chassis 1U, 2 cổng WAN.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng