Gateway Newrock MX60-40S/8

Liên hệ

  • 40 cổng FXS, 8 cổng FXO
  • Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời
  • Chassis 1U
  • 2 cổng WAN
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng