Gateway Dinstar UC100-1T1S1O

Liên hệ

Gateway Dinstar UC100-1T1S1O cung cấp kết nối liền mạch với mạng VoIP, PLMN và PSTN. Dựa trên SIP, nó không chỉ có thể tương tác với mạng VoIP, mà còn hỗ trợ các loại của dãy GSM / WCDMA / tần LTE, do đó đáp ứng yêu cầu trên toàn thế giới về mạng điện thoại di động.

Gateway Dinstar UC100-1T1S1O tích hợp dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu. Bao gồm giao thức SIP, 1 cổng FXO, 1 cổng FXS, 1 khe SIM.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng