Gateway Dinstar UC100-1T1S

Liên hệ

  • Giao thức SIP
  • 1*FXS
  • 1*WAN+1*LAN
  • IEEE802.11N C7300Mbps Wi-Fi
  • T.38 FAX
  • Auto-provisioning/SNMP/TR-069
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng