Gateway Dinstar MTG1000-2E1

Liên hệ

  • Hỗ trợ 2 luồng E1 với 60 kênh thoại đồng thời
  • Hỗ trợ báo hiệu R2 và SS7, ISDN30B+D, Siptrunk
  • Chuẩn báo giao tiếp E1: ISDN, PRI…
  • Sử dụng cho mọi tổng đài điện thoại IP SIP: Asterisk, Freepbx, Trixbox, Elastix…
  • Kết nối giao tiếp qua RJ45 – Kết nối Switch trực tiếp.
  • Hỗ trợ giao tiếp qua một cổng Console
  • Thiết kế với kích thước 1U chassis
  • Hỗ trợ SIP/H.323, SS7/PRI
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng