Gateway Dinstar DAG2500-72S

Liên hệ

– 72 FXS with 3* RJ21, 50 PIN

– Console: 1* RS232, 115200bps

– Network Interface: 2* 10/100/1000 Base-T

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng