Gateway Dinstar DAG1000-4S4O

Liên hệ

  • SIP
  • 4 FXS + 4 FXO, T.38 FAX
  • G.711, G723.1, G.729 A/B, G.168
  • PPPoE DHCP Client/Server
  • Echo Cancellation, PLC and Dynamic Jitter Buffer
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng