Gateway Dinstar DAG1000-4S

Liên hệ

  • Voice IP gateway 4 cổng FXS
  • 2 cổng 10/100 Mbps Ethernet RJ45 (1 LAN, 1 WAN)
  • Thiết lập cấu hình PSTN
  • Hỗ trợ nhiều SIP accounts
  • Hỗ trợ điện thoại Analog và Analog Trunk.
  • Hỗ trợ Fax
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng