Gateway Dinstar DAG1000-1S

Liên hệ

  • Hỗ trợ 1 cổng FXS.
  • Hỗ trợ chuẩn SIP.
  • Chuẩn thoại G.711A/U, G.723.1, G.729A/B, G.726.
  • Chuẩn FAX T.38.
  • Hỗ trợ IPv4 và IPv6.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng