Gateway AudioCodes MP118 4FXS 4FXO

Liên hệ

Cổng MediaPack 118 của Audiocodes với 4 cổng FXS và 4 cổng FXO cho phép tối đa 4 thiết bị analog và 4 cổng trung kế tương tự để kết nối với Mạng IP.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng