Gateway AudioCodes MP114 FXS (MP114/4S/SIP)

Liên hệ

Cổng Audiocodes MediaPack 114 với 4 Cổng FXS cho phép tối đa 4 điện thoại hoặc máy fax tương tự kết nối với Mạng IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng