Gateway Audiocodes M2000 16T1 H.248 M2K-D10

Liên hệ

Audiocodes Mediant 2000 M2k-D10 là một cổng đa phương tiện kỹ thuật số có 16 cổng T1 và giao thức điều khiển H.248 (MEGACO).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng