Điện thoại VoIP Wifi dùng cho khách sạn Grandstream GHP621W

Liên hệ

  • 2 tài khoản SIP, 2 đường dây
  • Quản lý và cung cấp thiết bị trực tuyến GDMS
  • Hội nghị âm thanh 3 chiều để thực hiện cuộc gọi hội nghị dễ dàng
  • Tích hợp băng tần kép 2.4GHz & 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac (chỉ GHP620W & GHP621W)
  • Bao gồm một cổng mạng 100Mbps với PoE (chỉ GHP620 & GHP621)
  • Tấm mặt có thể hoán đổi để cho phép tùy chỉnh logo dễ dàng
  • Khả năng tương thích với máy trợ thính (HAC)
  • Bảo vệ cấp doanh nghiệp bao gồm khởi động an toàn
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng