Điện thoại IP Yealink T54W+DD10K-DECT

Liên hệ

  • Điện thoại để bàn Yealink DECT (DD Phone) chuyên dành cho các công ty sử dụng hệ thống DECT
  • Giao diện rộng hơn thông qua màn hình màu HD có đèn nền 4,3 inch
  • Hỗ trợ 10 Phím Lines
  • Quay số nhanh, chuyển cuộc gọi, nhận cuộc gọi cùng nhiều chức năng khác.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng