Điện thoại IP Polycom VVX 501

Liên hệ

  • Lắp đặt nhanh chóng
  • Đảm bảo tuyệt đối tính bảo mật
  • Hình ảnh sắc nét
  • Âm thanh chất lượng cao
  • Tiết kiệm kinh phí đầu tư
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng