Điện thoại IP Flyingvoice FIP10

Liên hệ

  • Màn hình LCD có đèn nền 128 x 64px
  • 2 tài khoản SIP
  • Giọng nói HD
  • Opus
  • Cổng Ethernet 2 x 10/100 Mbps
  • PoE (tùy chọn)
  • Đứng với 3 góc điều chỉnh
  • Tai nghe EHS, tai nghe RJ9
  • Wi-Fi 2.4G
  • Dán tường
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng