Tổng đài IP Yeastar U500

Liên hệ

  • 500 người dùng
  • 80 cuộc gọi đồng thời
  • 16 port analog
  • 8 port GSM
  • 8 port UMTS
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng