Tai nghe USB Plantronics Savi W420-M

Mức độ lựa chọn phong cách mặc cao nhất và âm thanh PC tốt nhất trong một gói di động tiện lợi.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng