Tai nghe Sennheiser SC 660 USB ML

Liên hệ

  • Tai nghe 2 bên tai.
  • Tai nghe khử được tiếng ồn tiếng vang.
  • Có công nghệ bảo vệ tai bạn khỏi những âm thanh lớn.
  • Thiết kế bằng vật liệu nhẹ và bền chắc.
  • Chứng nhận dùng cho Skype for Business.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng