Tai nghe Sennheiser SC 630 USB ML

Liên hệ

Tai nghe sennheiser SC 630 USB ML là tai nghe cao cấp có thể dùng cho Skype for business. Được thiết chuyên dùng cho các trung tâm liên lạc, văn phòng, hoặc các hệ thống truyền thông hợp nhất (UC) hàng đầu

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng