Tai nghe Sennheiser SC 60 USB CTRL

Liên hệ

SC 60 USB ML là sản phẩm tai nghe hai tai âm tần rộng. Được triển khai theo hướng thân thiện người dùng và tương thích với hầu hết các nhà cung cấp giải pháp truyền thông hợp nhất toàn cầu hiện nay như Avaya, Cisco và IBM.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng