Tai nghe Sennheiser SC 230 USB CTRL

Liên hệ

Tai nghe sennheiser SC230 USB là một tai nghe âm thanh stereo kết nối với một softphone thông qua USB. Nó là hoàn hảo cho người dùng yêu cầu âm thanh nổi băng rộng và thoải mái tối đa.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng