Tai nghe Plantronics Savi W8210

Liên hệ

  • Tai nghe 3 chiều cho điện thoại bàn, điện thoại di động & PC
  • Tai nghe cấp doanh nghiệp  nặng 115 gram
  • Dòng khoảng cách trang web cung cấp  phạm vi 590 feet
  • 13 giờ nói chuyện trong những ngày bận rộn nhất
  • Độc tai Headband mặc phong cách cho phù hợp an toàn
  • Thêm cáp EHS / bộ nâng HL10 để trả lời từ xa
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng