Tai nghe Plantronics Blackwire 7225 USB Type-A (Màu đen)

Liên hệ

  • Tai nghe PlantICS Blackwire 7225 màu đen
  • Kết nối: USB-A
  • Khử tiếng ồn chủ động và thụ động theo yêu cầu ngăn chặn phiền nhiễu.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng