Tai nghe Jabra UC Voice 750 MS Duo

Liên hệ

  • Tối ưu hóa cho Microsoft Office Communicator và Microsoft Lync
  • Giải pháp Plug-and-play để đảm bảo việc thực hiện nhanh chóng
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng