Router wifi 6 Grandstream GWN7062

Liên hệ

Grandstream GWN7062 là bộ định tuyến băng tần kép an toàn được hỗ trợ bởi công nghệ Wi-Fi 6 (802.11ax) mới nhất và bao gồm bộ xử lý lõi tứ 64-bit 1,2 GHz mạnh mẽ để cung cấp tốc độ Wi-Fi đáng tin cậy.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng