Gateway Synway SMG2120S

Liên hệ

  • Kết nối đầu vào 4 luồng E1 cho 120 kênh thoại đồng thời.
  • Kết nối tất cả các tổng đài điện thoại.
  • Card giao tiếp SMG2120S chuẩn kết nối ISDN, PRI,…
  • Hỗ trợ kết nối API.
  • Kết nối SSH.
  • Kết nối qua cổng mạng RJ45.
  • Kết nối trực tiếp với switch mạng LAN.
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng