Gateway Patton SN4932/JST/RUI

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4932 là thiết bị truy cập Internet 32 ​​cổng FXS và cổng kết nối với cổng truy cập WAN E1/ T1

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng