Gateway Patton SN4916/JO/R48

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4916 là Bộ định tuyến Cổng VoIP 16 cổng FXO với nguồn điện 48VDC dự phòng.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng