Gateway Patton SN4916/JO/R48

Cổng VoIP Patton SmartNode 4916 là Bộ định tuyến Cổng VoIP 16 cổng FXO với nguồn điện 48VDC dự phòng.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng