Gateway Patton SN4118/4JS4JO/EUI

Liên hệ

Cổng VoIP Patton SmartNode 4114 tích hợp tới 8 đường dây PSTN, PBX hoặc điện thoại tiêu chuẩn với các hệ thống điện thoại IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng