Gateway Patton SN4114 2-FXS 2-FXO

Liên hệ

Cổng đa phương tiện Patton SmartNode 4114 / 2JS2JO / EUI dành cho doanh nhân tích hợp 2 tổng đài di động hoặc thiết bị tương tự và 2 đường dây PSTN kế thừa với các hệ thống điện thoại dựa trên IP

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng