Gateway Newrock MX60-24S/24

Liên hệ

Cổng nối mạng Newrock MX60-24S/24 có 24 cổng FXS, 24 cổng FXO,Hỗ trợ 48 cuộc gọi đồng thời,Chassis 1U, 2 cổng WAN

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng