Gateway Newrock HX420

Liên hệ

Gateway Newrock HX420 là thiết bị ATA. Chuyển đổi tín hiệu điện thoại analog sang IP tương thích với giao thức SIP. Có hỗ trợ 2 cổng FXS. HX402 có thể sử dụng để chuyển các đường điện thoại cố định, fax kết nối với hệ thống điện thoại IP analog (IP PBX) để sử dụng.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng