Gateway GSM Yeastar TG800

Liên hệ

NeoGate TG800 là một cổng VoIP GSM mạnh mẽ với 8 kênh, cầu nối giữa mạng GSM và hệ thống dựa trên IP. Được thiết kế để cắt giảm chi phí của các cuộc gọi điện thoại

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng