Gateway Dinstar UC2000-VA-1G v122

Liên hệ

  • 1 kênh GSM
  • Gửi và Nhận SMS
  • Carrier Auto / Manual Selection
  • PSTN và VoIP Hotline
  • Quản lý BCCH
  • Mở API cho SMS / USSD
  • GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
  • Danh sách trắng / đen
  • Quản lý PIN / IMEI
  • Dễ sử dụng và cài đặt
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng