Gateway Dinstar DWG2000G-32G

Liên hệ

GSM Gateway Dinstar DWG2000G-32G

  • Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
  • Gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng