Điện thoại IP Cisco CP-7861

Liên hệ

Điện thoại IP Cisco 7861-3PCC với 16 dòng đã được nâng cấp để hỗ trợ Kiểm soát cuộc gọi của bên thứ ba. Cisco 7861 cung cấp Truyền thông VoIP đơn giản, an toàn và tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ đến lớn. Đây là điểm kết thúc lý tưởng cho nhân viên hành chính cần có khả năng xử lý khối lượng cuộc gọi cao

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng