Tổng đài Panasonic KX-NS300 (6 trung kế, 32 máy nhánh)

  • 6 trung kế analog, 2 máy nhánh Digital, 32 máy nhánh analog
  • 2 kênh Disa, VoiceMail cơ bản (2h ghi âm lời chào, tin nhắn)
  • Tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến
  • Nâng cấp 142 trung kế, 162 máy nhánh (tùy chọn)
  • Nâng cấp 16 kênh IP trunk (H323/SIP) và 32 máy nhánh IP (chuẩn H323 hoặc SIP) (tùy chọn)
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng