Tổng đài VoIP Yeastar S300

Liên hệ

Tổng đài IP Yeastar S300 Hỗ trợ 60 cuộc gọi đồng thời sử dụng SIP Trunk, SIPtrunk kết nối Voip với các nhà cung cấp SIPtrunk/ Sipaccount như FPT, VNPT, Viettel.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng