Tổng đài IP Yeastar U100

Liên hệ

  • Hỗ trợ: 100 người dùng
  • 25 cuộc gọi đồng thời
  • 16 port analog
  • 8 port GSM
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng